آغاز عملیات اجرایی خط راه آهن بصره – شلمچه از روز شنبه


بغداد – ایرنا – رسانه‌های عراق از آغاز عملیات اجرایی خط راه آهن بصره – شلمچه در روز شنبه (فردا) خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217350/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87

مانور زلزله در بیش از پنج هزار مدرسه آذربایجان غربی برگزار شد. استفاده همزمان از فناوری فریم nvidia dlss 3. As a member of congress, karen bass has been a strong advocate for community based policing initiatives.