آمریکا: تلاش کره شمالی برای پرتاب ماهواره نقض قطعنامه شورای امنیت است


تهران- ایرنا- وزارت خارجه آمریکا گفت که تلاش کره شمالی برای پرتاب ماهواره به فضا نقض قطعنامه‌های شورای امنیت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208657/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA

تغییرات نقشه فورتنایت در فصل 5 فصل 1 : قطارها، باس ها و موارد دیگر. Back to reality; pakhi asks anuj to hold a farewell party for anupama as she is going to fly to usa soon.