اجلاس کمپ دیوید احتمال آغاز جنگ سرد جدید را بیشتر کرد


تهران- ایرنا – کارشناسان از اجلاس سران آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در کمپ دیوید در راستای ارتقای همکاری ۳ کشور انتقاد کردند و آن را آغاز جنگ سردی جدید نامیدند و هشدار دادند این نشست ممکن است منجر به خطرات منطقه ای بیشتری نیز شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85203118/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

مانور زلزله در بیش از پنج هزار مدرسه آذربایجان غربی برگزار شد.