اعضای اتحادیه اروپا برای آزمایش کرونا از مسافران چینی موافقت نکردند/ تاکید بر رویکرد احتیاطی


تهران- ایرنا- اتحادیه اروپا چهارشنبه شب اعلام کرد که کشورهای عضو درباره انجام تست کرونا از مسافران ورودی چین به توافق نرسیده اند اما توصیه کردند که اعضا رویکرد احتیاطی هماهنگ شده داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989602/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA
Hawaii legalized medical marijuana in 2000, although the state did not license medicinal cannabis dispensaries until 2018. Jaffna kings player name avg fantasy pts(batting) avg fantasy pts(chasing) avg fantasy pts(recent matches) r gurbaz 14. جذب معلم صرفا ازطریق دانشگاه‌ تربیت معلم در دولت سیزدهم محقق شد.