افزایش همکاری‌های نظامی آمریکا و تایوان؛ فروش تجهیزات جدید به نیروی هوایی


تهران- ایرنا – دولت آمریکا با فروش ۴۲۸ میلیون دلاری بخش های مختلف هواپیما برای کمک به تجهیز نیروی هوایی تایوان موافقت کرد


منبع: https://www.irna.ir/news/84963589/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87
How much does it cost to start dispensary & craft grow ? ?. Jaffna kings player name avg fantasy pts(batting) avg fantasy pts(chasing) avg fantasy pts(recent matches) r gurbaz 14. معلمان جدید الاستخدام نیازمند آموزش هستند | معاون آموزش.