امید به زندگی در بین مردم ژاپن کاهش یافت


تهران- ایرنا – براساس اطلاعات وزارت بهداشت ژاپن میانگین امید به زندگی ژاپنی ها در سال ۲۰۲۲ برای دومین سال پیاپی، که تحت تاثیر زیاد از همه گیری ویروس کرونا نیز بود، کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190704/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

Scoop : over 100 shah rukh khan fans to travel from abroad to india for dunki screening : bollywood news. Epidemics archives entertainment and celebrity news. Usps delays pact act vape ban | delta 8 thc & cbd update.