ایرنا توانایی ارتقا و تقویت روابط بین ایران و جمهوری آذربایجان را دارد


تبریز- ایرنا- فرماندار شهرستان مرزی جلفا به نقش رسانه‌ها در آگاهی‌سازی جامعه اشاره کرد و گفت: ایرنا این ظرفیت و توان را دارد که سطح تعاملات و ارتباطات بین ایران و جمهوری آذربایجان را ارتقا داده و تقویت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178262/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86

Jaani dushman filmmaker rajkumar kohli passes away at 93 : bollywood news. Spacex’s latest rockets are a game changer when it comes to space travel. Usps delays pact act vape ban | delta 8 thc & cbd update.