توافق توکیو و کی‌یف با طرح حمایت از بازسازی اوکراین


تهران – ایرنا –ژاپن با اوکراین برای ایجاد یک سیستم ارتباطی به توافق رسید تا از این کشور اروپای شرقی در تلاش‌هایش برای بازسازی مناطقی که در جریان جنگ آسیب دیده است، حمایت ‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144757/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D9%88-%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86

فوری؛ سقف سنی ورود به دانشگاه تربیت معلم تغییر کرد. How to use green tea for weight loss | 17 benefits of drinking green tea.