جهان در انتظار ابتکار تازه چین برای پایان جنگ اوکراین


تهران – ایرنا – در آستانه نخستین سالروز شروع جنگ اوکراین(۵ اسفند)، وزارت امور خارجه چین به تازگی اعلام کرده است این کشور به زودی از سندی جامع با محوریت حل سیاسی بحران اوکراین با تاکید بر احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی طرفهای درگیر در این جنگ رونمایی خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035646/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86

Hawaii legalized medical marijuana in 2000, although the state did not license medicinal cannabis dispensaries until 2018. Exciting news for cricket fans ! the lanka premier league 2023 (lpl 2023) is making a big leap by broadcasting its.