حمایت آمریکا از استراتژی جدید امنیتی ژاپن


تهران- ایرنا- در حالی که آمریکا بازنگری توکیو در اسناد کلیدی امنیتی خود را «اقدامی شجاعانه و گامی تاریخی» توصیف کرده اما چین ضمن محکومیت این اقدام، یک فروند ناو هواپیمابر را به نزدیکی آبراهه اوکیناوا اعزام کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972787/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
Montana cannabis legalization | montana cannabis news | montana cannabis laws & home grow. Exciting news for cricket fans ! the lanka premier league 2023 (lpl 2023) is making a big leap by broadcasting its. معلمان جدید الاستخدام نیازمند آموزش هستند | معاون آموزش.