حمله تروریستی به اتباع چینی در پاکستان


تهران – ایرنا – گروه تروریستی موسوم به “ارتش آزادیبخش بلوچ” در پاکستان روز یکشنبه مدعی حمله به یک خودروی حامل تعدادی از مهندسان چینی در نزدیکی بندر گوادر واقع در جنوب غرب این کشور شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197760/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

فوری؛ سقف سنی ورود به دانشگاه تربیت معلم تغییر کرد. احتمال توسعه ریمستر horizon zero dawn و بازی کوآپ جهان باز هورایزن. How to use green tea for weight loss | 17 benefits of drinking green tea.