خلیلزاد: اجرای کامل توافقنامه دوحه، هدف مشترک نشست قطر باشد


تهران-ایرنا- «زلمی‌ خلیلزاد» نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان با ارایه پیشنهادهایی به شرکت‌کنندگان “نشست‌ آتی سازمان ملل در مورد افغانستان”، تاکید کرد که اجرای کامل توافقنامه دوحه، باید به‌عنوان هدف مشترک پذیرفته شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088103/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

First look of tara sutaria starrer survival thriller apurva to drop at delhi’s lav kush ramlila : bollywood news. The changing global power order is having significant implications for international relations and diplomacy. New jersey microbusiness licenses | what is a microbusiness & how much does it cost or make.