در بمباران صومعه ای در میانمار ۳۰ نفر کشته شدند


تهران- ایرنا- دست کم ۳۰ نفر در حمله نظامیان به صومعه ای روستای نان ناین در میانمار کشته شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055736/%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

Scoop : over 100 shah rukh khan fans to travel from abroad to india for dunki screening : bollywood news. Epidemics archives entertainment and celebrity news. Montana cannabis legalization | montana cannabis news | montana cannabis laws & home grow.