دفاع وزیر خارجه چین از موضع این کشور در قبال جنگ اوکراین


تهران – ایرنا – «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین روز یکشنبه ضمن دفاع از موضع پکن در قبال جنگ اوکراین، پیشنهاد داد که کشورش مناسبات با روسیه را در سال پیش‌رو تعمیق بخشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980227/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
Montana cannabis legalization | montana cannabis news | montana cannabis laws & home grow. Jaffna kings player name avg fantasy pts(batting) avg fantasy pts(chasing) avg fantasy pts(recent matches) r gurbaz 14. هنرمند برجسته هشترود دارفانی را وداع گفت.