دیدار امیرعبداللهیان با وزیر بهداشت، کار و رفاه اجتماعی ژاپن


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به توکیو سفر کرده است، با وزیر بهداشت، کار و رفاه اجتماعی ژاپن دیدار و گفت‌وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191579/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86

Kanika mann to star as the leading lady in chand jalne laga : bollywood news – enjoy the movies. Entertainment and celebrity news. Montana cannabis legalization | montana cannabis news | montana cannabis laws & home grow.