رئیس جمهوری چین: تقویت روابط با مسکو انتخاب راهبردی پکن است


تهران- ایرنا – رئیس جمهوری چین گفت کشورش قاطعانه به دنبال تقویت همکاری راهبردی با روسیه و حل و فصل بحران اوکراین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85063009/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

How to get a marijuana business license in south dakota | south dakota dispensary & grow. Jaffna kings player name avg fantasy pts(batting) avg fantasy pts(chasing) avg fantasy pts(recent matches) r gurbaz 14. مانور زلزله در بیش از پنج هزار مدرسه آذربایجان غربی برگزار شد.