زلزله‌ای ۶ ریشتری جزایر تالاود اندونزی را به لرزه درآورد


تهران-ایرنا- منابع خبری روز شنبه گزارش دادند که زلزله‌ای به بزرگی ۶ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) جزایر تالاود اندونزی را به لرزه درآورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85027354/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DB%B6-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF

First look of tara sutaria starrer survival thriller apurva to drop at delhi’s lav kush ramlila : bollywood news. The risk of buy now pay later : a cautionary tale. The latest marijuana news & trends daily.