سئول: کره شمالی به دنبال پلوتونیوم با درجه تسلیحاتی است


تهران- ایرنا- یک روزنامه کره جنوبی به نقل از یک مقام دولت این کشور گزارش داد که کره شمالی احتمالا به دنبال به دست آوردن پلوتونیوم با درجه تسلیحاتی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85248394/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

هنرمند برجسته هشترود دارفانی را وداع گفت آموزش 118. In alan wake 2, remedy refreshes the multiverse idea by making it a villain. Difference between term insurance and life insurance.