سفر رئیس‌جمهوری اروگوئه به چین به امید تسهیل توافق تجارت آزاد
تهران- ایرنا- رئیس‌جمهوری اروگوئه درحالی در چارچوب یک سفر رسمی راهی چین شد که به زعم تحلیلگران، شانس امضای توافق تجارت آزاد این کشور با چین بسیار پایین است اما احتمالا توافق‌های تجاری مهمی به سود اقتصاد این کشور آمریکای لاتین منعقد خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298188/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF

From web to television, kanika mann has never shied away from exploring new mediums. Analysis who will win the world cup 2023 ?. The latest marijuana news & trends daily.