سفیران فرهنگی ایران در راه چین


تهران – ایرنا – در آستانه شروع سال تحصیلی دانشگاهی در چین، سفیر چین در تهران ضمن میزبانی از تعدادی از دانشجویان ایرانی که موفق به کسب بورسیه دانشگاه های مختلف چین در رشته های گوناگون شده اند، به عنوان سفیران فرهنگی یاد کرد که مسئولیت و نقش مهمی در سرنوشت روابط و تقویت بیش از پیش مناسبات دو کشور خواهند داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190471/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86

In alan wake 2, remedy refreshes the multiverse idea by making it a villain. Objective of mp mukhyamantri yuva yojana.