سه کشته و یک زخمی در جریان تیراندازی در ژاپن


تهران- ایرنا – درجریان تیراندازی در استان نانکو واقع در مرکز ژاپن ۳ نفر کشته و یک نفر مجروح شد و شخص مهاجم خود را در ساختمانی پنهان کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121994/%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86

Germany’s top health official defends marijuana legalization bill against critics ahead of next week’s vote. Latest sport news. فوری؛ سقف سنی ورود به دانشگاه تربیت معلم تغییر کرد.