قطارهای فوق سریع چینی از هواپیما سبقت می گیرند


تهران- ایرنا – یک تیم مهندسی و تحقیقاتی چینی با موفقیت نخستین مرحله آزمایش خود را در زمینه ساخت قطار فوق سریع مغناطیسی که می تواند در داخل یک تونل خلاء با سرعت یک هزار کیلومتر در ساعت و یا بیشتر حرکت کند، انجام داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092905/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF

تغییر نام تجاری صرافی bingx به منظور ساختن فضای معاملاتی بهتر فارکسر ها. معلمان جدید الاستخدام نیازمند آموزش هستند | معاون آموزش.