مدیر اندیشکده پاکستانی: ایران و چین به حمایت غرب متکی نیستند


تهران- ایرنا- مدیراجرایی اندیشکده پاکستانی «مطالعات صلح و سیاست خارجی» سفر آیت‌الله رئیسی به چین را حامل پیام‌های مهم برای منطقه و جهان دانست و با تاکید ثمرات همکاری‌های دوکشور برای همسایگان، افزود: ایران و چین برای توسعه روابط و تامین نیازهای یکدیگر هرگز متکی به غرب نیستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032288/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AA%DA%A9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

Scoop : over 100 shah rukh khan fans to travel from abroad to india for dunki screening : bollywood news. In october 2022, cisa identified a widespread cyber campaign involving the malicious use of legitimate rmm software. Smart approaches to marijuana (sam) & kevin sabet – are really dumb.