ممنوعیت شرکت‌های فناوری چین از سوی آمریکا، به زنجیره ارزش جهانی ضربه می‌زند


تهران- ایرنا- کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا پنج شرکت‌ چینی را از فروش تجهیزات ارتباطاتی به آمریکا به دلیل «امنیت ملی» منع کرد. این در حالی است که کارشناسان چینی می‌گویند این اقدام تنها به زنجیره ارزش جهانی ضربه خواهد زد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954980/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس جفت ارزهای اصلی آپدیت دوم فارکسر ها. جذب معلم صرفا ازطریق دانشگاه‌ تربیت معلم در دولت سیزدهم محقق شد. تأیید برگزاری رویداد مختص silent hill در هفته جاری مجله بازی یک گیمر.