نخست وزیر هند: از پیوستن ایران به جمع اعضای سازمان همکاری شانگهای خوشحالم


تهران- ایرنا- نارندرا مودی نخست وزیر هند روز سه شنبه در سخنرانی افتتاحیه بیست و سومین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد: از پیوستن ایران به جمع اعضای اصلی این سازمان به عنوان یک عضو جدید خوشحالم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159507/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C

Confirmed ! salman khan’s next action thriller with karan johar titled the bull : bollywood news. Bollywood gossips and movie reviews. Usps delays pact act vape ban | delta 8 thc & cbd update.