نخست وزیر ژاپن : هفت سال آینده آخرین فرصت کشور برای افزایش جمعیت است


تهران- ایرنا- فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن گفت که شش تا هفت سال آینده آخرین فرصت این کشور برای معکوس کردن کاهش طولانی مدت نرخ زاد و ولد خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060208/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
How to get a marijuana business license in south dakota | south dakota dispensary & grow. India vs west indies 2023 archives | swiftsportx. دو سرپرست دانشگاه معارفه شدند/ زمزمه تغییر مجدد شیوه برگزاری کنکور.