نهادهای اطلاعاتی غربی از حمله گسترده هکرهای چینی به زیرساخت‌های آمریکا خبر دادند


تهران- ایرنا- نهادهای اطلاعاتی غربی و شرکت مایکروسافت اعلام کردند که یک گروه هکری وابسته به حکومت چین از طیف وسیعی از سازمان‌های زیرساختی آمریکا جاسوسی کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121501/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C

Hawaii legalized medical marijuana in 2000, although the state did not license medicinal cannabis dispensaries until 2018. Exciting news for cricket fans ! the lanka premier league 2023 (lpl 2023) is making a big leap by broadcasting its.