هواپیمای نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام به آب افتاد
تهران- ایرنا- یک هواپیمای بزرگ نیروی دریایی ایالات متحده پس از خروج از باند فرودگاه پایگاه تفنگداران دریایی این کشور در هاوایی به آب افتاد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298140/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF

Confirmed ! salman khan’s next action thriller with karan johar titled the bull : bollywood news. Bollywood gossips and movie reviews. Are online cannabis seeds legal ? where to get cannabis seeds online.