واشنگتن در فکر بازگشت به افغانستان


تهران- ایرنا- مرکز پژوهشی «نشنال اینترست» مدعی شد تعامل بیشتر ایالات متحده در امور افغانستان و تقویت روابط با طالبان در راستای تامین منافع آمریکا است زیرا به کاخ سفید اهرم فشار سیاسی و اقتصادی را در مقابل چین و ایران می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188939/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

Exclusive : popular actor aniruddh dave to feature in kartik aaryan starrer chandu champion : bollywood news. Analysis who will win the world cup 2023 ?. New york cannabis sales eclipse $100m as missouri passes $1 billion in 2023.