وزیرخارجه چین: مسببان مشکلات افغانستان، دست از تحریم بردارند


اسلام‌آباد- ایرنا- وزیر امور خارجه چین خطاب به کشورهای تحریم کننده افغانستان و مسدودیت دارایی‌های این کشور گفت که مسببان مشکلات مردم افغانستان دست از تحریم برداشته و به مسوولیت خود برای رسیدگی به بحران افغانستان پایبند باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102981/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

فوری؛ سقف سنی ورود به دانشگاه تربیت معلم تغییر کرد. به گفته بلیزارد، این اولین بازی او در بازی overwatch 2 است. Unveiling the untold secrets : barcelona vs real sociedad – 15 astonishing facts you never knew.