وزیر دفاع پیشین آمریکا: تایوان آمادگی کافی برای درگیری با چین ندارد


تهران- ایرنا- مارک اسپر وزیر دفاع پیشین آمریکا گفت که تایوان «آمادگی کافی» برای تهاجم احتمالی نظامی چین را ندارد اما ابراز امیدواری کرد که این جزیره به سطح مناسبی از آمادگی برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983746/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86

How much does it cost to start dispensary & craft grow ? ?. Latest sport news. مانور زلزله در بیش از پنج هزار مدرسه آذربایجان غربی برگزار شد.