وفایی: نگاه ایران به شرق درست بوده و به معنی نفی غرب نیست


تهران- ایرنا- استاد مطالعات چین در دانشگاه تهران، نگاه ایران به شرق را بسیار درست می‌داند و می‌گوید: در جهان امروز شاهد تحولی هستیم که از آن به عنوان انتقال قدرت از آتلانتیک به پاسیفیک یاد می‌شود. علاوه بر ایران، بسیاری از کشورهای منطقه سیاست نگاه به شرق را انتخاب کرده‌اند اما این سیاست به معنای نفی غرب نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969945/%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

Usps delays pact act vape ban | delta 8 thc & cbd update. Breaking boundaries in the sporting universe : the unraveling of “latest sport news”.