پاکستان هرگونه فشار بر برنامه‌های موشکی و هسته‌ای خود را قویا رد ‌کرد


اسلام آباد- ایرنا- دفتر نخست وزیری پاکستان اعلام کرد که فشاری خارجی بر برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور وجود ندارد و اسلام آباد با قدرت تمام از دارایی‌های ملی خود حفاظت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059236/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%A7

فوری؛ سقف سنی ورود به دانشگاه تربیت معلم تغییر کرد. هیدئو کوجیما در توسعه metal gear solid delta : snake eater نقشی ندارد. How to use green tea for weight loss | 17 benefits of drinking green tea.