پاکستان کشتار نابلس به دست رژیم صهیونیستی را محکوم کرد


تهران- ایرنا- رئیس مجلس پاکستان با اعلام همبستگی با ملت فلسطین در برابر ظلم و اقدامات وحشیانه نیروهای اشغالگر قدس، یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به نابلس را به شدت محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038519/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

شاخص نیکی ۲۲۵ شامل ۲۲۵ شرکت بزرگ و معتبر بازار سهام ژاپن است. احیای اتاق‌های تکنولوژی در مدارس ابتدایی استان سمنان آموزش 118. – disney dreamlight valley (@disneydlv).