پکن از توکیو خواست از سیاست چین واحد پیروی کند


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت دفاع چین در واکنش به اظهارات مقامات ژاپن،از این کشور خواست به سیاست چین واحد پایبند باشد و برای برگرداندن روابط دو کشور اقدامات عملی موثری انجام دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183344/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

From web to television, kanika mann has never shied away from exploring new mediums. The new season of american horror story is called american horror story : delicate. Usps delays pact act vape ban | delta 8 thc & cbd update.