پکن: پیشرفت چین برای آمریکا یک فرصت است، نه چالش


تهران – ایرنا – لی چیانگ، نخست وزیر چین در دیدار با جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا در پکن، تاکید کرد: «توسعه چین یک فرصت است و نه چالشی برای ایالات متحده؛ و یک دستاورد محسوب می شود نه خطر.»


منبع: https://www.irna.ir/news/85163046/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4

Jaani dushman filmmaker rajkumar kohli passes away at 93 : bollywood news. The new season of american horror story is called american horror story : delicate. Are online cannabis seeds legal ? where to get cannabis seeds online.