چین تجارت با آسیای میانه را به ۶۳ میلیارد دلار افزایش داد


تهران – ایرنا – یک رسانه حوزه آسیای میانه در گزارشی با موضوع افزایش روابط چین و کشورهای حوزه آسیای مرکزی، نوشت چین حجم تجارت با کشورهای این حوزه جغرافیایی را به ۶۳.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991193/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B6%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

هنرمند برجسته هشترود دارفانی را وداع گفت. کاهش احتمال عرضه nioh برای ایکس باکس در آینده نزدیک. How to use green tea for weight loss | 17 benefits of drinking green tea.