چین خرید تراشه از آمریکا را ممنوع کرد


تهران- ایرنا- در ادامه تنش های تجاری میان پکن و واشنگتن، دولت چین روز دوشنبه ورود تراشه حافظه شرکت آمریکایی میکرون به صنایع کلیدی داخلی را به دلیل نگرانی های امنیتی ممنوع کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118248/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
Deepa mehta collaborates with freida pinto on her next : bollywood news. , an american actor and comedian best known for his role as danny tanner on . Trump’s marijuana budget & safe banking act in senate.