چین در حال سبقت از آمریکا در حوزه موشک‌های ابرصوت


تهران- ایرنا- آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا هشدار داد که پکن در حال سبقت گرفتن از واشنگتن در حوزه موشک‌های ابرصوت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053745/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%AA

شاخص نیکی ۲۲۵ شامل ۲۲۵ شرکت بزرگ و معتبر بازار سهام ژاپن است. Lee myung hee. جذب معلم صرفا ازطریق دانشگاه‌ تربیت معلم در دولت سیزدهم محقق شد.