چین: واکنش آمریکا به ماجرای بالون‌های تحقیقاتی مضحک است


تهران- ایرنا- وانگ یی دیپلمات ارشد پکن واکنش مقامات کاخ سفید به ماجرای ورود بالون تحقیقاتی به حریم هوایی ایالات متحده آمریکا را هیستریک و مضحک خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033844/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%AD%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
Albert kabo lepcha wins the title of sa re ga ma pa 2023 : bollywood news. Entertainment and celebrity news. Trump’s marijuana budget & safe banking act in senate.