چین گفت و گو تجاری با اتحادیه اروپا را سازنده خواند


تهران- ایرنا – وزارت بازرگانی چین اعلام کرد دهمین دور گفت و گو تجاری و اقتصادی در رده عالی میان پکن و اتحادیه اروپا عملگرایانه، سازنده ، صریح و منصفانه برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85239139/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF

Scoop : over 100 shah rukh khan fans to travel from abroad to india for dunki screening : bollywood news. Epidemics archives entertainment and celebrity news. Are online cannabis seeds legal ? where to get cannabis seeds online.