ژاپن از چین به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد


تهران- ایرنا – دولت ژاپن اعلام کرد شکایتی را به سازمان تجارت جهانی در رابطه با منع واردات مواد غذایی دریایی چین از ژاپن پس از رهاسازی پساب های نیروگاه هسته ای فوکوشیما به اقیانوس ارسال کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220715/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

Jaani dushman filmmaker rajkumar kohli passes away at 93 : bollywood news. Entertainment and celebrity news. Usps delays pact act vape ban | delta 8 thc & cbd update.