کاهش تقاضا برای خرید تراشه، صادرات کره جنوبی را نزولی کرد


تهران- ایرنا- وزارت صنعت کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد صادرات کره جنوبی برای هفتمین ماه متوالی منتهی به آوریل (اردیبهشت-خرداد) به سبب افت تقاضای جهانی برای تراشه های نیمه هادی با کاهش روبرو شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098135/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

Jaani dushman filmmaker rajkumar kohli passes away at 93 : bollywood news. Spacex’s latest rockets are a game changer when it comes to space travel. Are online cannabis seeds legal ? where to get cannabis seeds online.