کره جنوبی شهروندانش را از سودان خارج کرد


تهران- ایرنا – هواپیمای نظامی کره جنوبی با ۲۸ سرنشین امروز سه شنبه با تکمیل عملیات تخلیه شهروندانش با افزایش درگیری میان نیروهای درگیر از کشور جنگ زده سودان به این کشور بازگشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092225/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم. مانور زلزله در بیش از پنج هزار مدرسه آذربایجان غربی برگزار شد.