کشف یک میدان گازی بزرگ در اندونزی


تهران-ایرنا- شرکت انرژی ای‌ان‌ای ایتالیا گفته است یک میدان بزرگ گازی در اندونزی کشف کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85246730/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C

First look of tara sutaria starrer survival thriller apurva to drop at delhi’s lav kush ramlila : bollywood news. The risk of buy now pay later : a cautionary tale. Trump’s marijuana budget & safe banking act in senate.